ÅRSMØTE 2018

ÅRSMØTE 2018

Tromsø Golfklubb sitt årsmøte ble avholdt på Quality Hotel Saga 27. februar.

Det ble valgt ny leder: Kjell-Are Vassmyr.

Ny nestleder er Monica Wara

Øvrige styremedlemmer er:

Ulf Jensen, Svein Harald Hoel, Bjørn Halvor Wikasteen, Hege Eriksen og Andreas Hildonen. Klubben ønsker de lykke til i arbeidet videre fremover

Klubben takker Ulf Jensen som har vært styreleder, Bjarte Toftaker  og Jan Eirik Andreassen for innsatsen i styret i flere perioder.

Takk også til valgkomite’en med godt utført jobb.