DUGNADSARBEID / HULLANSVARLIGE

DUGNADSARBEID / HULLANSVARLIGE

Det gjenstår en del arbeid som hadde vært flott å få gjort på dugnad. Ressursene vi har med 2-3 man ute på banen strekker ikke helt til. Det er fortsatt en del bunkere som må lukes. Det holder ikke med vanlig raking. Hadde vært flott om hullansvarlige også ok ansvar for å koste utslagstedene.

Meld fra i Kaffen hvilket hull du ordner:-)

På forhånd takk.

Styret