NYE GOLFREGLER FRA 1. JANUAR 2019 ER OFFENTLIGGJORT

NYE GOLFREGLER FRA 1. JANUAR 2019 ER OFFENTLIGGJORT

https://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/na-de-nye-golfreglene-offentliggjort