En nysgjerrig rev sjekker ut puttegreenen i 2019. Foto: Dmitri Ivanov

Revestreker - og sporene i bunkeren

Han pegget opp ballen. Gjorde seg klar til å slå. Da kom reven smygende.

– Den sprang fram mot tee-stedet, nappet ballen av peggen og bykset ut mot skogen.

Rune Sørra viste handlekraft, og nølte ikke et sekund. Han sprang etter, og reven slapp golfballen – og forsvant i skogen.

Dette skjedde på hull 15 på Breivikeidet – der Rune var godt i gang med sin golfrunde. Etter at reven var borte og ting var tilbake til normalen, pegget han ballen opp på nytt, og slo en helt fin drive som la seg til ro foran bunkrene i fairway.

Det andre slaget på dette par 5-hullet er normalt et rent transportslag framover i fairway – og Rune lyktes godt med wooden. Ballen landet bare 100 meter fra greenen. Også tredjeslaget ble vellykket. Ballen la seg til ro på greenen, bare to meter fra hullet.

Rune Sørra

Så, som opp av intet, dukket reven opp igjen. Fra en forsenkning bak greenen.

– Han nappet ballen og sprang mot baksiden av greenen. Der slapp han ballen, og forsvant igjen, forteller Rune.

Sørra ble altså utsatt for det som må betegnes som århundrets revestrek. To ganger på samme hull. Det må jo være en slags rekord. Og det var ganske sikkert den samme reven som stod bak.

Men det skal mer til for å sette ut den stødige Sørra. Han satte nemlig en solid par på hullet. En score han var godt fornøyd med.

ELGEN LUSKET OVER FAIRWAY

Mange har sett rev på golfbanen vår opp gjennom årene – og andre dyr. Hele Breivikeidet, som omfatter vidstrakte områder med skoglandskap, fjellterreng, myr, elveløp og elvedelta, er tumleplass for et rikt dyre- og fugleliv.

Vi vet at skogens konge, elgen, lever her – og det er flere observasjoner av elg på golfbanen. Den ble sett på hull 15 i 2016, og på hull 5 for noen år tilbake.

Gåsa bruker våre brede fairwayer som landingsplass når de tar en pitstop under trekkene sine. Vi ser det på visittkortene de legger fra seg i rikt monn.

BLE UGLESETT PÅ HULL 5

Ørna er titt og ofte å se på himmelen over banen. En herværende golfer fikk en naturopplevelse på hull 10 i sommer, da ei ørn seilte rundt over oss – jaget av noen illsinte måser. Andre rovfugler er også observert på banen.

Flere har sett ugler. En golfer, den samme herværende golferen for øvrig, trodde knapt sine egne øyne da han oppdaget tre ugler som satt tett i noen trær langs fairwayen på hull 5.

De fulgte golferen med de store øynene da han nærmet seg. Så tok de av – bredte ut vingene og viste sin storhet. For et fantastisk syn, så imponerende at golferen først etterpå kom på at han kanskje burde ha tatt et bilde eller to…..

En kartlegging som ble gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2007 i forbindelse med planer om en hyttelandsby på Breiviknes, gir gode indikasjoner på det dyre- og fuglelivet som omgir oss.

Breiviknes er området der forsvaret hadde sitt kystfort for noen år tilbake, og det ligger ikke så langt fra golfbanen.

SPOR AV GAUPE

Rødrev, røyskatt, mink og hare er vanlige arter i dette området. Våren 2007 ble det funnet spor av gaupe her.

I mars 1995 ble det skutt en gaupe rundt skoggrensa, og jerv er registrert like vest for Breiviknes både i 2000 og i 2007.

Havørna hekker øst for dette området, men bruker Breiviknes i forbindelse med næringstrekk eller lokaltrekk. Under kartleggingen ble det gjort funn som tyder på at hønsehauk bruker området til jakt.

I tillegg nevnes dvergfalk, fjellvåk og tårnfalk som rovfugler som muligens bruker området.

Totalt ble det registrert 25 fuglearter og 7 pattedyrarter i Breiviknesområdet. I det nærliggende Sandbukta naturreservat ble det registrert 31 fuglearter og 6 pattedyrarter (Sandbukta er elvedeltaet ut mot Ullsfjord, rett øst for golfbanen. Vi ser bukta på andre siden av veien fra greenen på hull 10).

EN DÆSJ BÆSJ MED TYTTEBÆR

Men bjørn ble ikke registrert. Heldigvis. Likevel, det er observert og felt streifdyr ikke så forskrekkelig langt unna.

I 2001 ble det funnet flere døde sauer i Bjørnskardalen ved Ramfjordmoen, sauer som åpenbart var drept av en bjørn. Totalt ble det funnet rundt 40 sauekadavre etter bjørnens ferd, og det ble gitt fellingstillatelse. I september samme år ble bjørnen felt på nordsiden av Saltdalen innerst i Ramfjord – av den kjente bjørnejeger Hermann Sotkajærvi.

Fra avisa Nordlys i 2001

I 2005/2006 oppdaget Rune Karlsen og en annen golfer noen ganske uvanlige dyrespor i en av bunkrene ved greenen på hull 8.

– Avtrykkene var store, og vi tenkte at det kunne være en jerv, forteller Karlsen. Da de to golferne kom inn etter runden, fortalte de om dette til en av de lokalkjente som var ansatt på banen. Han dro ut for å se nærmere på dyresporene.

– Da han kom tilbake sa han at «det var han far sjøl».

Tja, kan det ha vært en bjørn? Hvem vet. Noen år senere, i 2013, gikk det nesten en liten bjørnealarm på klubbhuset på Breivikeidet – da det ble funnet en mistenkelig etterlatenskap med tyttebær ute på banen. Den daværende greenkeeperen var helt sikker på at dette var ekskrementer fra bamse brakar.

“Bjørnebæsj”-mysteriet

Avisa Nordlys ble engasjert i mysteriet. Men ingen, hverken golfere eller noen andre, hadde sett snurten av en bjørn i området.

Ingen.

Og det hadde sine naturlige grunner, i følge en ekspert i Statens Naturoppsyn. Han kunne nemlig, med fagkunnskap, konstatere at den mistenkelige bæsjen kom fra en rev……

(Av Bengt Nielsen)

Brukernavn Passord