Innmeldingsskjema medlemskap

DD slash MM slash YYYY
Betingelser(Påkrevd)
Medlemmer som ikke har betalt kontingent og avgifter innen fastsatte frister har ikke rettigheter i klubben, får ikke spillerett i Golfbox og bag tag.

Eventuell utmelding av klubben må skje innen 31.12, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.
DD slash MM slash YYYY
For pris se under mappen Medlemskap på www.tromsogolf.com

Når innmeldingsskjema og betaling er registrert anses medlemskapet for gyldig.
Brukernavn Passord