MEDLEMSUNDERSØKELSEN
3. august 2023
PRØVE NYTT UTSTYR I SIMULATOREN
7. november 2023
BANEN VÅR

Det er høst og veldig vått på banen. Vi er avhengige av at alle som spiller viser hensyn slik at forholdene holder seg best mulig.

Vi setter opp  sperringer for å lede trafikken vekk fra områder som er utsatt for slitasje.  Så tenk hvor på banen du går og hvor du triller trallen. Bruk de flotte stiene som er etablert mange steder.

Det er et økende problem at nedslagsmerker ikke repareres. Her må alle ta ansvar og gjerne reparer andres merker også. Husk at greengaffelen alltid skal være i lomme og ikke i bagen.

Når det slås opp divvots så ta deg tid til å legge den tilbake på plass.

Slik kan vi få en bedre bane videre utover høsten og mye mindre vedlikehold for banemannskapet.

Grunnet det våte været så er det ikke lenger mulighet til å leie bil. Kun medisinsk grunn gir mulighet for å leie bil, men snakk med de i kafe.

Vi har startet med kvivlufting av FW og skal etterhvert hullpipe lufte både greener og FW.
Vis hensyn til banen vår
Brukernavn Passord