SEIER I REYDAR CUP
12. september 2022
MEDLEMSUNDERSØKELSEN
30. september 2022
INFO FRA BANEKOMITEEN

Heia alle.

Som et ledd i jobben med forbedring av baneforholdene, har vi sperret av en del områder foran greenene for trafikk – dette for å spare disse sårbare områdene for slitasjen de utsettes for, pga trallebruk og bilkjøring. De mest utsatte områdene er allerede sperret av, og vi vil på sikt lage sperringer rundt og foran alle greener.
Vi ber innstendig om at dere respekterer disse sperringene, og bruker den flotte infrastrukturen som banearkitekten faktisk har laget til oss. Så får vi heller tåle at det blir bittelitt lengre å gå på høst og vår, men vit at dette er for å bedre de generelle forholdene på banen.

Dere vil intuitivt skjønne hvor dere skal/bør gå for å minske slitasje.
Så har dere selvfølgelig fridrop etter §16.1a hvis dere ligger inntil sperringer.

En del av de uskrevne reglene for ferdsel på banen, har vi aldri klart å implementere hos oss i særlig grad. Dette skal vi sammen klare å bli bedre på. Da snakker vi om;

• ALDRI kjøre tralle mellom bunker og green!
• Ikke parker tralle/bag på fringe. Bag og tralle parkeres alltid ved exit til neste hull.
• Alltid rake i bunkere, til og med når du ikke har vært der selv. God karma 😊
• Reparer nedslagsmerker, alle du ser.
• Behandle hullkanten med respekt.

Husk – alt dette gjøres for at vi alle skal få bedre spilleforhold.

Fortsatt god sesong.

Mvh. banekomiteen

Brukernavn Passord