BANESTATUS 4. JUNI
4. juni 2021
TROMSØ GOLFKLUBB 25 ÅR
28. juli 2021
DUGNAD PÅ BANEN I SOMMER

Hei alle sammen.

I år skal vi frivillige i dugnadsgjengen i første omgang holde banen og nærområdet fri for skog/kvister.

Bjørn kommer med anvisninger om hvor vi skal trø til. Hull 4 og hull 15 ble tatt på vårdugnaden og det ble veldig bra.

I tillegg blir det behov for assistanse med klipping av fairway/semirough etter hvert.

Håper at så mange som mulig har anledning til å delta, jo flere, desto mindre arbeid for hver enkelt.

Spesielt vil vi ønske yngre medlemmer velkommen i dugnadsgjengen.

Vi satser på å møtes inne på banen og klubben spanderer kaffe og vaffel på alle som gjør en jobb ute på banen.

 

Informasjon om tidspunkt vil bli lagt ut på hjemmeside og på facebook sidene til Tromsø Golfklubb.

 

PS! Har du tid og anledning, så er det stort behov for rydding av småkratt og grener rundt om på banen.

Det er bare å gå langs skogkanten å klippe med grenkutter. Samle sammen grenene. Låne Gatoren og kjøre det bort.

 

Mvh

Knut Henriksen

Dugnadsansvarlig

Brukernavn Passord