Dugnad torsdag 3. juni kl 1800 og søndag 6. juni kl 1100
2. juni 2021
BANESTATUS 4. JUNI
4. juni 2021
GOLF i KORONATIDER

 

GOLF I KORONATIDER

 

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/

https://www.tromso.kommune.no/korona

 

 

 

 

Det foreligger nå en avklaring mellom NGF, Helsedirektoratet og idrettsforbundet (NIF) om at organisert idrettsaktivitet omfatter typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd. Egentrening omfattes ikke av aktivitetsforbudet i covid-19-forskriften.

Direktoratet påpeker viktigheten av å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.). Både som enkeltpersoner og organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas, slik at vi alle bidrar til at smittetallene ikke øker.

Nå er vi i starten av en ny utendørs golfsesong i Norge. De muterte virusene vi nå sliter med er mer smittsomme, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn det vi hadde i fjor vår og sommer. Derfor er avstand viktigere enn noen gang. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand og gode smittevernregler, men kanskje likevel være til noe hjelp dersom de brukes riktig.

I HENHOLD TIL DE NASJONALE KORONABESTEMMELSENE ER DET ÅPNING FOR Å KUNNE:

  • Tillate selskapsrunder og åpne treningsanlegg iht. smittevernreglene.
  • Gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 20 personer.
  • Gjennomføre organiserte treninger og kurs innendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 10 personer.
  • Barn og unge (under 20 år) kan delta i organisert idrettsaktivitet som normalt.
  • Ha maks 200 personer på arrangement utendørs. For voksne må alle komme fra samme kommune. For barn og unge må alle komme fra samme turneringsregion. Se smittevernveileder for idrett for flere detaljer.
    •  

 

 

 

Vi gjør også oppmerksom på at den enkelte kommune kan ha vedtatt strengere anbefalinger og påbud enn de nasjonale. Derfor må dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdatert om hva som gjelder der dere holder til.

Brukernavn Passord