TURNERING I GOLFSIMULATOREN
31. januar 2021
ÅRSMØTE TROMSØ GOLFKLUBB 2021
23. februar 2021
INFORMASJON FRA STYRET FEBRUAR 2021

INFORMASJON FRA STYRET

FEBRUAR 2021

Vi har avholdt vårt første styremøte 8.feb. I tillegg har vi hatt et møte hvor vi har sluttført planleggingen av strategiplan for TGK.

Turneringskomiteen melder at de er i sluttfasen med å legge inn turneringer for 2021. Dette vil bli lagt ut i Golfbox så snart det er klart.

I 2021 skal vi feire at Tromsø Golfklubb er 25 år. Det vil bli laget en turnering med fest i etterkant. Det lages en egen komité for denne turneringen. Her trenger vi hjelp og gode innspill på hvordan vi kan lage en fin feiring av klubben. Kontakt Monica dersom du har noen gode ideer.

Drift. Bjørn har startet innkjøp av driftsmaterialer slik at det er klart til oppstart. Det kjøpes inn både utstyr til maskinene, gjødsel mm.

Regnskap 2020. TGK kan vise til et solid overskudd i 2020. Vi gleder oss til å legge dette fram til dere på årsmøte.

Budsjett 2021. Budsjettet legges fram på årsmøte.

Strategi TGK. Styret er stolt over å ha jobbet med å lage en strategi for klubben. Vi har laget et dokument for styring og måloppnåelse som vi har delt opp i følgende deler:

Salg. Medlemmer. Klubb og Anlegg

Dette vil bli lagt frem på årsmøte.

Dr-range Alpinparken. Det jobbes ennå med en mulig dr-range i alpinparken i Kroken. Men det er ennå en del avklaringer som må på plass før vi kan gå videre her.

Fred Abelsen og Kristoffer Dons Brøndbo takker av etter sine verv i styret. Det har begge gjort en fantastisk jobb for klubben. Tusen takk til dere begge.

ÅRSMØTE vil bli avholdt mandag 22 mars på VERDENSTEATRET KINO fra kl 18:00 – 20:00

Innkalling kommer. Vi håper mange av dere vil komme til et smittevernvennlig årsmøte.

Mvh

Monica Wara

Styreleder Tromsø Golfklubb

Brukernavn Passord