KLUBBTUR MED TROMSØ GOLFKLUBB
5. november 2019
ÅRSMØTE TROMSØ GOLFKLUBB 2020
29. januar 2020
Klubben trenger flere trener 1

TRENER 1 KURS

Tromsø golfklubb trenger flere frivillige trenere. Norges golfforbund skal arrangere «Trener 1» kurs i Nord-Norge i 2020, og klubben ønsker å delta på inntil 1-2 deltakere.
Klubben dekker kursavgift samt reise og opphold. Info om trener 1 kurset finnes på https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud/trenerutdanning/trener-1a
Kortfattet «søknad» sendes daglig leder Bjørn Sønsteby på bjorn@tromsogolf.no. Fint om du kan opplyse om trenererfaring fra andre idretter.
Nærmere info kan fås fra klubbens VTG ansvarlig Bjørn Halvor Wikasteen på tlf 459 60 475. Søknadsfrist 15.2.2020.

 

Brukernavn Passord