Klubben trenger flere trener 1
21. januar 2020
ÅRSBERETNING TROMSØ GOLFKLUBB 2019
19. februar 2020
ÅRSMØTE TROMSØ GOLFKLUBB 2020

Tirsdag 25. februar holdes det årsmøte i Tromsø Golfklubb.
Årsmøtet er klubbens øverste organ hvor medlemmene har direkte innflytelse på hvem som styrer klubben, samt enkeltsaker. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta.
Tid: Tirsdag 25. februar kl. 18.00
Sted: Quality Hotel Saga

Saker til årsmøtet må være innsendt styret innen 2 uker før årsmøte.

Tromsø Golfklubb Postboks 553, 9256 Tromsø eller på e-mail til leder@tromsogolf.com

Alle saksdokumenter vil foreligge på klubbens hjemmeside www.tromsogolf.com senest 1 uke før årsmøtet.

I etterkant av årsmøtet vil det bli holdt et medlemsmøte der klubben informerer om det nye handicap systemet World Handicap System (WHS)

Hilsen Styret

Brukernavn Passord