VEIEN TILBAKE TIL GOLF. ÅPEN DAG
6. juni 2018
KLUBBTUR HØST. 25. OKT – 1. NOV 2018
15. juni 2018
OVERVÅKNING AV GREENENE

I samarbeid med Telenor og Universitetet i Tromsø, så har vi nå begynt å overvåke temperatur og fuktighet på greenene på banen. Sensorenhetene som er lagt ut på banen har enten Tromsø Golfklubb sin logo eller Statens Vegvesen sin logo (da Telenor også har et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen). Sensorene er batteridrevet og vi håper at de skal kunne ligge ute hele sesongen eller kanskje også gjennom hele vinteren uten at batteriene går tom. Telenor har et eget “Internet of Things” prosjekt der utprøving av denne type batteridrevne sensorer inngår. Du kan finne ut mer om det prosjektet her: https://startiot.telenor.com<https://startiot.telenor.com/>.

For de spesielt interesserte så kan dere se måleverdiene for de sensorene som ligger på banen her: http://startiot.cs.uit.no/tgk/screen

Vi håper at denne type overvåkning skal lære oss og vår greenkeeper mer om hva som skal til for å få banen i så god stand som mulig. Kanskje vi også supplerer med andre typer sensorer som for eksempel pH verdi og saltinnhold i vannet vi bruker for å vanne banen?

Dr Arne Munch Ellingsen

Brukernavn Passord