Klippe hjelp og litt info
6. juli 2022
Anne Skancke Karlsen og Lars Magnussen vant Region Tour i Tromsø
15. august 2022
BEHOV FOR DUGNADSHJELP

Kjære alle medlemmer.

Banen er i god forfatning og gresset gror. Det jobbes godt, men banemannskapet rekker ikke over alt.

Det gror også godt i bunkerne. Det er noe vi ikke ønsker og håper at du kan hjelpe oss. Det er behov for å luke nesten alle bunkerne. Vi har utstyr som forenkler jobben. Hvis du kan få med deg noen og bruke noen timer på å hjelpe oss så hadde det bra. Tee stedene må kostes og vi har maskin til dette. Det er fortsatt behov for klippehjelp.

Det er bare å møte opp eller avtale med Bjørn slik at han kan veilede. Tlf: 90766520 eller mail bjorn@tromsogolf.com

Brukernavn Passord