ONSDAGSGOLFEN
13. juni 2022
BEHOV FOR DUGNADSHJELP
26. juli 2022
Klippe hjelp og litt info
Klubben håper du kan hjelpe med klipping av Rough og fairways + litt info
Sesongen er godt i gang og det er allerede spilt mange golfrunder på banen. Som kjent så har vi sådd med en ny gress type i år. (Raigress) Raigresset skulle vokse raskere
og tåle litt lavere temperaturer tidlig på sesongen. (det stemmer)
Greenene begynner å tette seg bra og det er gjort en stor jobb med såing, dressing og kosting.
Jeg vet at flere syns greenene er litt trege enkelte dager og at enkelte greener er litt humpete. Vi klipper på 5 mm og må klippe greenene hver dag. Vi kommer ikke til å
senke klippehøyden før greenene har tettet seg mer. Ved å klippe på lavere høyde, så stresser vi gresset og det tar lenger tid før det blir tett. Gresset vokser utrolig godt ute på hele banen.
Vi håper at noen av dere har mulighet til å gi oss litt klippe hjelp. Opplæring på maskinene vil bli gitt. (det er ikke veldig komplisert å kjøre klipperne).
Send en mail til bjorn@tromsogolf.com eller SMS til 90766520, hvis du ønsker hjelpe. Vi er avhengige av litt frivillighet og håper 5-6 stk melder seg til tjeneste.
Brukernavn Passord